پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هرایجان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هرایجان 712736 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هرایجان باید ابتدا 0712736 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هرایجان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0712736123456 را وارد نمایید. شهرستان هرایجان از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(هرایجان) (هرایجان )