پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هرابال چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هرابال 712762 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هرابال باید ابتدا 0712762 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هرابال زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0712762123456 را وارد نمایید. شهرستان هرابال از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده