پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هارم/شستگان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هارم/شستگان 731228 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هارم/شستگان باید ابتدا 0731228 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هارم/شستگان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0731228123456 را وارد نمایید. شهرستان هارم/شستگان از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده