پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نورآباد/ممسنی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نورآباد/ممسنی 722422 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نورآباد/ممسنی باید ابتدا 0722422 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نورآباد/ممسنی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0722422123456 را وارد نمایید. شهرستان نورآباد/ممسنی از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کد تلفن نورآباد ممسنی) (پیش شماره نوراباد ممسنی) () (پیش شماره نورآباد ممسنی) (پیش شماره ممسنی) (پیش شماره شهرستان ممسنی) (کد نوراباد) (پیش شماره نورآباد)