پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نوایگان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نوایگان 732659 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نوایگان باید ابتدا 0732659 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نوایگان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732659123456 را وارد نمایید. شهرستان نوایگان از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()