پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان میج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان میج 729449 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان میج باید ابتدا 0729449 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در میج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0729449123456 را وارد نمایید. شهرستان میج از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده