پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان موسویه/ده زیر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان موسویه/ده زیر 792364 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان موسویه/ده زیر باید ابتدا 0792364 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در موسویه/ده زیر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0792364123456 را وارد نمایید. شهرستان موسویه/ده زیر از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده