پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان موردی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان موردی 732323 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان موردی باید ابتدا 0732323 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در موردی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732323123456 را وارد نمایید. شهرستان موردی از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده