پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شانتاژ به چه معناست؟

1 پاسخ 1

شانتاژ سیاسی Political Extortion {T واژه شانتاژ به طور کلی به معنای با تهدید و ارعاب از کسی چیزی گرفتن، یا او را برخلاف میل و اراده اش به کاری واداشتن، یا از کاری بازداشتن، آمده است. و اما در جهان سیاست شانتاژ به 3 شکل شناخته میشود که گاهی یک یا دو و یا زمانی هر سه شکل آن در آن واحد روی مسأله ای یا موضوعی که معمولاً انسان می باشد پیاده می شود. این سه شکل عبارتند از اوّل شکنجه روحی یعنی کسی را از لحاظ روانی و روحی تحت فشار قرار دادن و او را بر خلاف رضایتش به کاری واداشتن و یا از کاری بازداشتن. دوّم شکنجه فیزیکی یعنی موضوع یا سوژه را (انسان را) از نظر جسمی مورد شکنجه قرار دادن. سوّم حالت بخصوصی است که بدان شانتاژ از راه گروگانگیری گفته می شود؛ که گروگان میتواند هم کودک آدمی باشد و هم مسافر هواپیما و یا امثالهم. در چنین حالتی علاوه بر اینکه گروگانها مستقیماً، چه ازلحاظ روحی و چه از لحاظ جسمی تحت شکنجه قرار میگیرند، ملتها یا ناسیونهای وابسته به آنها نیز خود را سخت اهانت شده مییابند. چون اوّلاً قادر به دفاع از آزادی اتباع خود نیستند، ثانیاً کم و بیش باید به خواسته های گروگانگیرها تسلیم شوند. تاریخ روابط سیاسی جهان ]مکتوب یا غیر مکتوب[ پر از انواع شانتاژهای سیاسی است که تاکنون از راههای مختلف در جوامع گوناگون اِعمال شده است و معمولترینشان توقیف و حبس فرستادگان یا مقیمان اتباع کشوری، در کشور رقیب بوده است که سرانجام سیاستمداران راه حلی به صورت صدور اماننامه برای این مشکل پیدا کرده اند. ولی برای جلوگیری از گروگانگیری به شکل موجود در قرن حاضر، بخصوص پس از جنگ جهانی دوّم که سخت باب شده است، هنوز راه حلی پیدا نکرده اند. (به نقل از شبکه خبر دانشجو

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شانتاژ یعنی چه) (شانتاژ) (شانتاژ یعنی) (شانتاژ چیست) (معنی شانتاژ) (شانتاژ خبری چیست) (معنی شانتاژ چیست) (شانتاژ خبری) (معنی کلمه شانتاژ) (شانتاژ یعنی چی) (شانتاژ چیست؟) (شانتاژ یعنی چه؟) (شانتاژ به چه معناست) (شانتاژچیست) (شانتاژ چيست) (شانتاژیعنی چه؟) () (شانتاژ به چه معناست؟)