پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور بوسنی و هرزگوین چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت بوسنی و هرزگوین (Bosnia-Herzegovina) ساراجوو (Sarajevo) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت بوسنی) (مرکز بوسنی) (مرکز بوسنی و هرزگوین) (پایتخت بوسنی هرزگوین) (پایتخت بوسنی و هرزگوین) (مرکز بوسنی هرزگوین) (پايتخت بوسني و هرزگوين) (مركز بوسني و هرزگوين) (پايتخت بوسني) (پایتخت بوسنی وهرزگوین) (پایتخت بوسنی کجاست) () (مرکزبوسنی) (پايتخت بوسني هرزگوين) (پایتخت بوسنی ) (پایتخت بوسنی چیست؟) (مرکز بوسنی کجاست) (مرکز بوسنی وهرزگوین) (مرکزبوسنی وهرزگوین) (كشور بوسني) (پایتخت کشور بوسنی) (پایتخت کشور بوسنی و هرزگوین) (بوسنی هرزگوین کجاست) (مركز بوسني) (پایتخت بوسنی هرز گوین) (نام پایتخت بوسنی) (پایتخت هرزگوین) (مرکز بوسنی ) (مرکز بوسنی وهرز گوین) (مرکز بوسنی هرزگووین) (بوسنی و هرز گوین) (کشور بوسنی هرزگوین) (پایتخت کشور بوسنی هرزگوین) (پایتخت بسنی) (بوسنی هرزگوین) (پایتخت bosnia) (بوسنی کجاست) (مرکز کشور بوسنی) (بوسني هرزگوين) (مرکز بوسنی هرزگوبین) (پایتخت بوسنی) (مرکز بوسنی هرز گوین) (نام پایتخت بوسنی و هرزگوین) (پایتخت بوسنی هرزگوبین) (پايتخت بوسني وهرزگوين) (کشور بوسنی و هرزگوین) (مرکز هرزگوین چیست) (مرکز کشور بوسنی و هرزگوین) (پایتخت بسنی و هرزگوین) (نام پایتخت بوسنی هرزگوین) (پایتخت بوسنی ؟) (پایتخت بوسنی چیست) (پایتخت بوسنی و هرزگوین کجاست؟) (مرکزونزوئلا) (پایتخت کشوربوسنی هرزگووین ) (�����ی� �ی��) (پايتخت ايرلند) (پایتخت کشور بوسنی هرزگوین )