پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان منج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان منج 752328 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان منج باید ابتدا 0752328 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در منج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0752328123456 را وارد نمایید. شهرستان منج از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده