پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان معزآبادگورگیر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان معزآبادگورگیر 712472 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان معزآبادگورگیر باید ابتدا 0712472 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در معزآبادگورگیر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0712472123456 را وارد نمایید. شهرستان معزآبادگورگیر از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده