پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مشهدبیلو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مشهدبیلو 729662 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مشهدبیلو باید ابتدا 0729662 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مشهدبیلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0729662123456 را وارد نمایید. شهرستان مشهدبیلو از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مشهدبیلو)