پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مشایخ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مشایخ 722478 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مشایخ باید ابتدا 0722478 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مشایخ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0722478123456 را وارد نمایید. شهرستان مشایخ از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده