پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مزایجان آباده چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مزایجان آباده 752324 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مزایجان آباده باید ابتدا 0752324 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مزایجان آباده زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0752324123456 را وارد نمایید. شهرستان مزایجان آباده از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده