پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


لاییک ها چه کسانی هستند؟

2 پاسخ 2

این قبیل افراد طرفدار آیینی اندکه به موجب آن، نهادهای اجتماعی و وظایف مدنی- بویژه حکومت و سیاست - باید به اشخاص غیر روحانی محوّل شود. اصولاً وصف لائیک، در مقابل وصف دینی و ایمانی است و به معنای بی‏اعتنایی به مذهب و جدا سازی سیاست از انگاره‏ها و آموزه‏های دینی است. توضیح آنکه :
لائیک و لائیسیزم‏
واژه Laic به معنی جدا از دین یا دین جدا، و واژه Laicism به معنی دین جداگری یا دین جدایی، و واژه Laity به معنی عامه، مردم غیر روحانی، عمومِ ناحرفه‏ای‏یان و مردم ساده ترجمه شده است(فرهنگ علوم انسانی، آشوری، ص 201.).
واژه‏های لائیک و لائیسیزم در فرهنگ و محاوره فرانسوی زبانان، و واژه‏های سکولار و سکولاریسم در فرهنگ و زبان انگلیسی زبان‏ها معروف است. لائیک معادل سکولار، و لائیسیزم معادل سکولاریسم است.
برخی از جامعه شناسان میان لائیک و سکولار فرق نهاده و بر این عقیده‏اند که لائیک وصف حکومت است در جامعه‏ای که فرهنگ عمومی آن سکولاریزه نشده و به دین در آن احترام می‏گذارند .
بر این اساس، میان نظام سیاسی حاکم و باور دینی مردم تعارض و تنازع رخ می‏دهد، مانند آنچه در ترکیه مشاهده می‏شود. ولی سکولار وصف حکومت در جامعه‏ای است که فرهنگ عمومی آن نیز سکولاریزه شده و در نتیجه میان حکومت و باور مردم ناسازگاری وجود ندارد. ژان پل ویلم در این باره چنین گفته است:
«لائیک سازی (یا انفصال دین از سیاست) و سکولار سازی دو واژه تا اندازه پیچیده‏ای هستند که اولی برای فرانسه زبان‏ها آشناست، و دومی برای انگلیسی زبان‏ها.»
ژان بوبرو سعی داشت تا با ایجاد یک لابراتوار اختصاصی « تاریخ و جامعه‏شناسی تفکر لائیک» نظر دهد که باید از لحاظ معنایی و مفهومی بین لائیک سازی (کوشش در جهت انفصال دین از سیاست) و سکولارسازی (دنیوی و ناسوتی ساختن دین) تفاوت گذاشت.
لائیک سازی به تنش‏های آشکار، بین نیروهای اجتماعی مختلف (دینی، فرهنگی، سیاسی، نظامی) مرتبط است که می‏توانند جنبه یک منازعه علمی به خود بگیرند. در این صورت، هدف تسلط بر دستگاه حکومت (و یا حداقل ایجاد نفوذ قومی برآن) است تا در نتیجه حضور در صحنه اجتماعی و اداری راه حلی را که در مرحله اوّل مربوط به دین به عنوان یک نهاد اجتماعی می‏شود، ارایه داده و یا حتی تحمیل کند. اما در سکولار سازی تغییر و تعویض‏های اقتصادی، سیاسی، دینی و علمی می‏توانند در هر زمینه‏ای تنش‏های درونی ایجاد کند، اما ناهنجاری‏های شدید و خطرناک بین تغییرات درونی دین و تغییرات اجتماعی دیگر وجود ندارد.
در این صورت، دین می‏تواند در تعامل با زمینه‏های دیگر، خود را تغییر داده و اصلاح کند، یا این که دامنه ادعاهای اجتماعی خویش را محدود سازد، به طوری که تا حدی از دست دادن استیلا و تفوق اجتماعی خویش را مشروعیت بخشد. از چنین دیدگاهی کشور دانمارک یک کشور لائیک نیست، اما سکولار است، مذهب لوتری، مذهب رسمی آنجاست و در عین حال جامعه مدنی آنجا از قید هر گونه «قیومیت دینی» آزاد است. در حالی که ترکیه نمونه یک کشور لائیک است که سکولار نشده است. دین اسلام، هر چند که انقلاب مصطفی کمال (آتاتورک) آن را به عنوان دین رسمی کشور لغو کرده است، هنوز هم نفوذ بسیار در زندگی اجتماعی آن سرزمین دارد.
(منبع : تحلیل و نقد سکولاریسم‏ ، علی ربانی گلپایگانی فصل نامه، پیام حوزه ، شماره 36 )


برگرفته از پرسمان
لاییک همان لامذهب یا بدون مذهب بودن است که طرفدار عقیده ی سکولاریزم هستند یعنی دین را از سیاست و مسائل اجتماعی جدا می کنند. هر کس می تواند عقیده ی خود را داشته باشد و مذهب خود را عبادت کند تا اندازه ای که به آزادی دیگران لطمه وارد نسازد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(لاییک) (مذهب لائيك) (لائیک چیست) (لائیک) (لاييك) (لائیک یعنی چه؟) (مذهب لائیک) (لاییک چیست) (معنی لاییک) (دین لاییک) (معنی لائیک) (لاییک ) (معنی لائیک چیست) (لاییک یعنی چه) () (دین لاﺌیک) (لائیک یعنی چه) (لائيك يعني چه؟) (دين لاييك) (دین لائیک چیست) (مذهب لاییک) (لاييک) (معنی کلمه لاییک) (لاییک) (لائیک یعنی چی) (معنی کلمه لائیک) (لاییک ها) (نظام لائیک چیست؟) (لائيك چيست؟) (عقاید لائیک ها) ( لاییک) (مذهب لائیک چیست) (لائيک چيست) (لاییک چیست؟) (معنی لاییک چیست) (معني لاييك) (لاییکها) (تفاوت سکولار و لائیک) (لاییک یعنی چی) (لائیک چیست؟) (مذهب لاييك) (لا ییک) (لائیک یعنی) (لائیک به چه معناست) (دین لاییک چیست) (مذهب لاییک چیست) (لاییک؟) (نظام لاییک) ("لاییک") (حکومت لائیک چیست) (معنی واژه لاییک) (لاييك يعني چه؟) (لاعیک) (لائیک ها) (لاییک به چه معناست) (تفاوت لائیک و سکولار) (معنای لائیک) (کشورهای لاییک) (تفکر لائیک) (لائيك چيست) (فرق سکولار و لائیک) (لاییک یعنی چه؟) (لاءیک چیست) (لائيك) (کشورهای لائیک) (لاىىک) (فرق بین نظام سیکولر و لاییک چیست) (حکومت لائیک یعنی چه) (فرق سکولار با لائیک) (عقاید لاییک) (لائیک و سکولار) (واژه لاییک) (تفاوت سکولاریسم و لائیک) (لائیک ها چه کسانی هستند) (نظام لائیک) (لاییك) (تفاوت لاییک و سکولار) (تفاوت لائیک و سکولاریسم) (لايیک) (فرق بین سکولار و لاییک) (نظام لائیک چیست) (فرق بين نظام سكولاريزم و نظام لائيك چه است) (فرق بین نظام سکولار و لائیک چیست؟) ( سكولاريسم و لا ئيتيسم چيست) (معني لائيك) (معنی لغوی لاییک) (لائیک ) (حکومت لاییک) (ﻻﻳﻴﻚ) (حکومت لائیک) (لاییک چیست ؟) (معنی لغت لاییک) (معنی لاهیک) (دین لایک چیست) (لاهیک چیست) (دین لایک) (تعریف لاییک) (توضيحي بر مذهب لاييك) (فرق بین نظام سیکولرولاییک چیست) (لاييك )