پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان محمودآبادهوربافت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان محمودآبادهوربافت 711782 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان محمودآبادهوربافت باید ابتدا 0711782 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در محمودآبادهوربافت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0711782123456 را وارد نمایید. شهرستان محمودآبادهوربافت از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده