پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان محمدآبادگشک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان محمدآبادگشک 728455 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان محمدآبادگشک باید ابتدا 0728455 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در محمدآبادگشک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0728455123456 را وارد نمایید. شهرستان محمدآبادگشک از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده