پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مادرسلیمان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مادرسلیمان 729728 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مادرسلیمان باید ابتدا 0729728 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مادرسلیمان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0729728123456 را وارد نمایید. شهرستان مادرسلیمان از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده