پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان لپوئی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان لپوئی 712444 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان لپوئی باید ابتدا 0712444 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در لپوئی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0712444123456 را وارد نمایید. شهرستان لپوئی از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()