پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شرط اجازه پدر برای ازدواج دختر تا چه سن میباشد؟

1 پاسخ 1

اجازه پدر برای ازدواج: به فتواى اکثر مراجع در ازدواج دختر باکره (چه دائم و چه موقت) اجازه پدر یا جد پدرى بنا بر احتیاط واجب شرط است و بدون آن عقد باطل است. بلى، اگر براى دخترى شوهرى که از هر جهت شایسته است پیدا شود و پدر یا جد پدرى بدون دلیل قانع‏کننده بخواهد ممانعت کند، در این جا اجازه آنها ساقط مى‏شود و عقد با اجازه بالغه رشیده صحیح است. البته به فتواى آیت‏الله بهجت اذن پدر تکلیفا لازم است نه وضعا, یعنی اگر بدون اذن پدر عقد ازدواج انجام بگیرد عقد صحیح است و موجب محرمیت مى‏شود اگر چه گناه کرده اند. دختر رشیده، به دخترى مى‏گویند که منفعت و مصلحت زندگى خویش را به خوبى تشخیص دهد و در امر ازدواج تنها تحت تأثیر غریزه جنسى و عاطفه خود قرار نگیرد. این امر در اشخاص مختلف تفاوت پیدا مى‏کند و نمی توان سن خاصى را براى آنان تعیین کرد.V} آیت الله تبریزى، صراط النجاه، ج 5، س 505 و 506 و 502 و دفتر همه.{V
سوالی نیز که در این زمینه مطرح است اینستکه آیا در ازدواج با دختر باکره, اجازه پدر یا جد پدری واجب است و اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقدشان باطل است.؟
T}آیات عظام امام خمینى و آیت الله سیستانى و أیت الله تبریزى و آیت الله نوری:{T آری, باید با اجازه پدر یا جد پدرى دختر باشد و بدون اجازه او عقد باطل است.V}آیت‏الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، النکاح، م 70؛ امام، استفتاءات، ج 3، اولیاء العقد، س4 و 27؛ آیت الله تبریزی, استفتائات ص 1547 و 1512 و 1556.{V T}آیات عظام خامنه‏اى، صافى, مکارم و وحید و فاضل:{T بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه او باشد و اگر بدون اجازه عقد بخوانند بنابر احتیاط واجب عقد باطل است. لذا نباید نگاه به محرمانه داشته باشند و برای جدائی هم بنابر احتیاط واجب مهرت را ببخشند و اگر عقد دائم بوده طلاق بدهند. V }آیت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 798 ؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438؛ آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، اولیاء العقد، م 2، آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1237؛ دفتر آیت‏الله صافى.{V T}آیه الله بهجت:{T از نظر تکلیفی احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر یا جد پدری باشد, ولی اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقد باطل نیست. آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل، م 1891

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سن دختر رشیده) () (سن دختر رشيده)