پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلگون چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلگون 722467 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلگون باید ابتدا 0722467 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلگون زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0722467123456 را وارد نمایید. شهرستان گلگون از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()