پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلکویه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلکویه 732739 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلکویه باید ابتدا 0732739 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلکویه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732739123456 را وارد نمایید. شهرستان گلکویه از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گلکویه)