پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلدشت علیا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلدشت علیا 728459 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلدشت علیا باید ابتدا 0728459 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلدشت علیا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0728459123456 را وارد نمایید. شهرستان گلدشت علیا از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده