پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلدامچه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلدامچه 792367 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلدامچه باید ابتدا 0792367 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلدامچه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0792367123456 را وارد نمایید. شهرستان گلدامچه از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گلدامچه)