پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلبرنجی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلبرنجی 792343 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلبرنجی باید ابتدا 0792343 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلبرنجی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0792343123456 را وارد نمایید. شهرستان گلبرنجی از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده