پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا مرد مسلمان می تواند با زن مسیحی ازدواج کند؟

1 پاسخ 1

در مورد ازدواج با اهل کتاب(زرتشتی، مسیحی، یهودی)T}همه مراجع:{T ازدواج موقّت با آنان جایز است.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2397؛ آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 2461؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 2393 و آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 145.{Vولی ازدواج دایم با آنان جایز نیست . البته عقد موقت می تواند دارای زمان چند ساله نیز باشد. ولی در عقد موقت حتما باید مهر و مدت مشخص شود.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ازدواج مرد مسلمان با زن مسیحی) (آیا مسلمان میتواند مسیحی شود) (آیا مرد مسلمان) (ایا مرد مسلمان) (ژتون) (ایا یک مسلمان می تواند همرای مسیحی ازدواج کند ) (همسر مسیحی مرد مسلمان) (ازدواج مرد مسلمان و زن مسیحی) (مسلمانان میتوانند مسیحی شوند) (صیغه محرمیت) ()