پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گرمه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گرمه 729669 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گرمه باید ابتدا 0729669 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گرمه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0729669123456 را وارد نمایید. شهرستان گرمه از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره گرمه)