پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گرمشت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گرمشت 782453 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گرمشت باید ابتدا 0782453 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گرمشت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0782453123456 را وارد نمایید. شهرستان گرمشت از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گرمشت)