پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گرده استهبان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گرده استهبان 732466 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گرده استهبان باید ابتدا 0732466 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گرده استهبان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732466123456 را وارد نمایید. شهرستان گرده استهبان از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده