پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گاوکشک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گاوکشک 722283 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گاوکشک باید ابتدا 0722283 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گاوکشک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0722283123456 را وارد نمایید. شهرستان گاوکشک از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گاوکشک)