پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کوشکک رامجرد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کوشکک رامجرد 728466 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کوشکک رامجرد باید ابتدا 0728466 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کوشکک رامجرد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0728466123456 را وارد نمایید. شهرستان کوشکک رامجرد از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کوشکک رامجرد) ()