پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کوشکسار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کوشکسار 791273 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کوشکسار باید ابتدا 0791273 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کوشکسار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0791273123456 را وارد نمایید. شهرستان کوشکسار از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده