پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کوشک هزار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کوشک هزار 712765 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کوشک هزار باید ابتدا 0712765 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کوشک هزار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0712765123456 را وارد نمایید. شهرستان کوشک هزار از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده