پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت موناکو چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور موناکو (Monaco) طبق آمار 2 کیلومتر مربع وسعت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت موناکو) (مساحت کشور موناکو) (وسعت موناکو) (مساحت موناكو) () (مساحت كشور موناكو) ( مساحت موناکو) ( دو کیلومتر مربع است =) (کشور موناکو) (پایتخت موناکو) (کشورموناکو) ("مساحت كشور موناكو")