پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کوشک قاضی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کوشک قاضی 731224 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کوشک قاضی باید ابتدا 0731224 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کوشک قاضی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0731224123456 را وارد نمایید. شهرستان کوشک قاضی از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تاریخچه کوشکقاضی)