پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کورکی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کورکی 712433 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کورکی باید ابتدا 0712433 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کورکی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0712433123456 را وارد نمایید. شهرستان کورکی از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده