پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کورده خنج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کورده خنج 782457 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کورده خنج باید ابتدا 0782457 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کورده خنج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0782457123456 را وارد نمایید. شهرستان کورده خنج از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده