پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کورده چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کورده 781245 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کورده باید ابتدا 0781245 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کورده زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0781245123456 را وارد نمایید. شهرستان کورده از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده