پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کوپان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کوپان 752385 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کوپان باید ابتدا 0752385 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کوپان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0752385123456 را وارد نمایید. شهرستان کوپان از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()