پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کناردان/هکان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کناردان/هکان 791224 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کناردان/هکان باید ابتدا 0791224 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کناردان/هکان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0791224123456 را وارد نمایید. شهرستان کناردان/هکان از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کناردان هکان)