پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بی زحمت منعی این احادیث را برام بگید:
1. مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ ؛ من‏لایحضره‏الفقیه
2. حضرت صادق(ع): وَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ وسائل‏الشیعه

1 پاسخ 1

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله:من قتل دون ماله فهو شهید. هر که درراه دفاع از مال خود کشته شود ،شهید است.
ودر روایت دیگر فرمود:در راه دفاع از مال ودارائی خودبجنگ تا آنرا بدست آوری یا کشته شوی،در این صورت از شهیدان آخرت خواهی بود.
ونیز فرمود:چانچه بخواهند مال کسی را به ناحق بگیرند واو (درراه دفاع از آن)بجنگد وکشته شود،شهید است.
میزان الحکمه،ترجمه حمید رضا شیخی،نشر دار الحدیث،ج6ص2882ح9795و9796و9791
اینها از مواردی است که حکم شهید را دارد وثواب شهادت را،ونظیر اینها در روایات وجود دارد که برای آنها اجر شهید ذکر گردیده است.مانند من مات علی حب آل محمد مات شهیداً

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده