پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با کدام غسل ها می توان نماز خواند و آیا می شود با چند نیت، یک غسل انجام داد؟

1 پاسخ 1

نماز با غسل:
آیات عظام امام، بهجت، خامنه‏اى و صافى: تنها با غسل جنابت مى‏توان نماز خواند ؛ ولى با غسل‏هاى دیگر باید وضو هم گرفت. V}توضیح‏المسائل مراجع، 391 و 646.{V
آیات عظام تبریزى، سیستانى، نورى و وحید: با همه غسل‏هاى واجب و مستحب - غیر از غسل استحاضه متوسطه مى‏توان نماز خواند ؛ اگر چه احتیاط مستحب آن است که (در غیر غسل جنابت‏) وضو هم بگیرد. V}همان، م 391 و 646 ؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 397 و نورى، توضیح‏المسائل، م 392 و 647.{V
آیهاللَّه فاضل: با همه غسل‏هاى واجب - غیر از غسل استحاضه متوسطه مى‏توان نماز خواند ؛ اگر چه احتیاط مستحب آن است که (در غیر غسل جنابت) وضو هم بگیرد. V}همان، م 391 و 646.{V
آیهاللَّه مکارم: با همه غسل‏هاى واجب و مستحب، مى‏توان نماز خواند و گرفتن وضو واجب نیست. اما احتیاط مستحب آن است که در غیر غسل جنابت، وضو هم بگیرد. V}همان، م 391 و 646.{V

در مورد سوال دوم شما این سوال مطرح است که آیا کسى که چند غسل بر ذمه او هست، مى‏تواند به نیت همه یک غسل انجام دهد؟
T}همه مراجع:{T آرى، مى‏تواند.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 389؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 390؛ آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 395 و آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 187.{Vبه عبارت دیگر اگر چند غسل واجب یا مستحب یا مختلف را نیت کنند و به قصد همه آنها یک مرتبه غسل نمایند کفایت می کند و صحیح است.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(با غسل جنابت میتوان نماز خواند) (آیا با غسل جنابت میتوان نماز خواند؟) (آیا با غسل میتوان نماز خواند) (با کدام غسل می توان نماز خواند) (با چه غسلی میتوان نماز خواند) (با غسل میتوان نماز خواند) (با چه غسلهایی میتوان نماز خواند) (آیا با غسل جنابت میتوان نماز خواند) (آیا با غسل جنابت می توان نماز خواند) (آیا با غسل می توان نماز خواند) (با کدام غسل میتوان نماز خواند) (باچه غسلی میتوان نمازخواند) (آیا با غسل جنابت می توان نماز خواند؟) () (با چه غسل هایی می توان نماز خواند) (ایا با غسل می توان نماز خواند؟) (ایا با غسل میتوان نماز خواند) (ایا با غسل می توان نماز خواند) (غسل ها) (ایا با غسل جنابت میتوان نماز خواند) (با غسل می توان نماز خواند؟) (با غسل می توان نماز خواند) (آیا با غسل می توان نماز خواند؟) (آیا می توان با غسل جنابت نماز خواند) (با کدام غسلها میتوان نماز خواد) (با غسل میتوان نماز خواند؟) (آیا با غسل حیض می توان نماز خواند؟) (آیا با غسل میشود نماز خواند؟) (آیا با غسل حیض می شود نماز خواند) (آیا با غسل می شود نماز خواند) (ايا با غسل جنابت مي توان نماز خواند) (ایا با غسل حیض میتوان نماز خواند) (آیا با غسل جنابت می شود نماز خواند؟) (آیا با غسل جنابت می شود نماز خواند) (ایا با غسل جنابت می شود نماز خواند) (آیا با غسل جنابت میشود نماز خواند) (با غسل حیض میتوان نماز خواند) (آیا با غسل حیض می توان نماز خواند)