پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برای ذبح قربانی در روز عید قربان بر روی چاقویی که قرار است گوسفند را با آن سر ببرند، آیه قرآن مربوط به آن را می خوانند، می خواستم بدانم آیا با این چاقو می شود، چند قربانی انجام داد؟

1 پاسخ 1

ذبح چند گوسفند و مانند آن با یک چاقو اشکال ندارد ولی برای ذبح اگر تدریجی باشد برای هر یک از  گوسفندان که ذبح می کنند یک مرتبه ذکر خدا را تکرار نمایند مگر این که ذبح دفعی باشد یعنی دفعه واحده سر چند مرغ با هم بریده شود (مانند ذبح با دستگاه های اتوماتیک فعلی که با فشار دادن یک کلید سر چند مرغ با هم بریده می شود) در این صورت با رعایت سایر شرایطی که برای ذبح گفته شده اگر هنگام فشار دادن کلید به قصد ذبح همه یک مرتبه ((بسم الله )) گفته شود کافی است ضمناً لازم نیست حتماً بسم الله بگوید بلکه اگر الحمد الله ـ لااله الاالله هم بگوید حتی به زبان فارسی هم اسم خدا را ببرد اشکال ندارد


برگرفته از پرسمانمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دعای چاقوی قربانی) (آیه مربوط به چاقوی قربانی) (دعای چاقوی عید قربان) (دعای چاقو برای ذبح قربانی) (دعای ذبح قربانی) (دعای ذبح قربانی عید قربان) (ذكر دعاي چاقو براي سر بريدن قرباني چيست؟) (دعای چاقو) (دعای قربانی عید قربان) (دعای ذبح گوسفنددرعیدقربان) (دعای چاقو قربانی) (دعای ذبح عید قربان) (دعای ذبح گوسفند در عید قربان) (دعای چاقو در عید قربان) (دعای چاقو قربانی عید قربان) (دعای عید قربان هنگام ذبح) (دعای قربانی) (دعای چاقو عید قربان) (دعای چاقوی ذبح قربانی) (دعای چاقوی قربان) (آیا لازم به زبانه چاقو که باآن ذبح میشود آیه قرآن خواند؟) (ذكر دعاي جاقو براي سربريدن قرباني جيست؟) (دعای چاقو برای قربانی) (دعای ذبح قربانی در روز عید قربان) (آیه ذبح قربانی) (دعای ذبح قربانی در عید قربان) (دعای کارد قربانی) (دعای قربانی روز عید قربان) (دعای‏ ‏چاقوی‏ ‏قربانی‏ ‏عید‏ ‏قربان‏) (دعا برای چاقوی قربانی) (دعای ذبح گوسفند قربانی) (دعای ذبح گوسفند در روز عید قربان) (دعای چاقوی عیدقربان) (دعای ذبح گوسفند عید قربان) (دعا چاقو عید قربان) (دعای چاقوی عید قربان ) (دعای قربانی گوسفند) (دعای ذبح گوسفند) (دعای عید قربان برای چاقو) (آیه چاقوی قربانی) (دعای چاقو برای عید قربان) (دعاي چاقوي عيد قربان) (دعای ذبح گوسفندبر چاقو در عید قربان) (دعای خواندن چاقوی قربانی) (دعای هنگام ذبح قربانی) (دعای چاقو برای ذبح قربانی در عید قربان) (دعای ذبح گوسفندقربانی) (دعای گوسفند قربانی) (دعای گوسفندقربانی) (دعای چاقوبرای سربریدن) (دعای روی چاقو عید قربان) (ذبح قربانی) () (چاقوی ذبح قربانی) (دعای قربانی کردن گوسفند) (ایه ذبح قربانی) (دعای ذبح در روز عید قربان) (دعایی که روی چاقوی عید قربان میخوانند) (دعا چاقو قربانی) (دعا برای چاقو قربانی) (دعا ذبح عید قربان) (دعا مخصوص قربانى روى چاقو) (دعاي ذبح عيد قربان) (دعای ذبح عیدقربان) (آیه ذبح قربانی عید قربان) (بازی ذبح گوسفند) (دعا چاقو قربان) (دعای چاقو ذبح قربانی) (دعا چاقو قربانی) (دعا چاقوی قربانی) (دعای ذبح قربان) (دعای چاقوی ذبح) (دعای مخصوص چاقوی عید قربان) (دعاي چاقوي قرباني) (دعای مخصوص چاقوی ذبح قربانی) (آیه بر کارد جهت قربانی) (گوسفند قربانی)