پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برای ذبح قربانی در روز عید قربان بر روی چاقویی که قرار است گوسفند را با آن سر ببرند، آیه قرآن مربوط به آن را می خوانند، می خواستم بدانم آیا با این چاقو می شود، چند قربانی انجام داد؟

1 پاسخ 1

ذبح چند گوسفند و مانند آن با یک چاقو اشکال ندارد ولی برای ذبح اگر تدریجی باشد برای هر یک از  گوسفندان که ذبح می کنند یک مرتبه ذکر خدا را تکرار نمایند مگر این که ذبح دفعی باشد یعنی دفعه واحده سر چند مرغ با هم بریده شود (مانند ذبح با دستگاه های اتوماتیک فعلی که با فشار دادن یک کلید سر چند مرغ با هم بریده می شود) در این صورت با رعایت سایر شرایطی که برای ذبح گفته شده اگر هنگام فشار دادن کلید به قصد ذبح همه یک مرتبه ((بسم الله )) گفته شود کافی است ضمناً لازم نیست حتماً بسم الله بگوید بلکه اگر الحمد الله ـ لااله الاالله هم بگوید حتی به زبان فارسی هم اسم خدا را ببرد اشکال ندارد


برگرفته از پرسمانمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دعای چاقوی قربانی) (آیه مربوط به چاقوی قربانی) (دعای چاقوی عید قربان) (دعای چاقو برای ذبح قربانی) (دعای ذبح قربانی) (دعای ذبح قربانی عید قربان) (ذكر دعاي چاقو براي سر بريدن قرباني چيست؟) (دعای چاقو) (دعای قربانی عید قربان) (دعای ذبح گوسفنددرعیدقربان) (دعای چاقو قربانی) (دعای ذبح عید قربان) (دعای ذبح گوسفند در عید قربان) (دعای چاقو در عید قربان) (دعای چاقو قربانی عید قربان) (دعای عید قربان هنگام ذبح) (دعای چاقو عید قربان) (دعای قربانی) (دعای چاقوی ذبح قربانی) (دعای چاقوی قربان) (دعای چاقو برای قربانی) (ذكر دعاي جاقو براي سربريدن قرباني جيست؟) (آیا لازم به زبانه چاقو که باآن ذبح میشود آیه قرآن خواند؟) (دعای ذبح قربانی در روز عید قربان) (دعای کارد قربانی) (دعای ذبح قربانی در عید قربان) (آیه ذبح قربانی) (دعای قربانی روز عید قربان) (دعای‏ ‏چاقوی‏ ‏قربانی‏ ‏عید‏ ‏قربان‏) (دعا برای چاقوی قربانی) (دعای ذبح گوسفند قربانی) (دعای ذبح گوسفند در روز عید قربان) (دعای چاقوی عیدقربان) (دعا چاقو عید قربان) (دعای ذبح گوسفند عید قربان) (دعای چاقوی عید قربان ) (دعای قربانی گوسفند) (دعای ذبح گوسفند) (دعای عید قربان برای چاقو) (دعای چاقو برای عید قربان) (آیه چاقوی قربانی) (دعاي چاقوي عيد قربان) (دعای خواندن چاقوی قربانی) (دعای هنگام ذبح قربانی) (دعای ذبح گوسفندبر چاقو در عید قربان) (دعای چاقو برای ذبح قربانی در عید قربان) () (ذبح قربانی) (دعای ذبح گوسفندقربانی) (دعای گوسفندقربانی) (دعای گوسفند قربانی) (دعای چاقوبرای سربریدن) (دعای روی چاقو عید قربان) (دعا برای چاقو قربانی) (دعا ذبح عید قربان) (آیه ذبح قربانی عید قربان) (دعای ذبح عیدقربان) (دعاي ذبح عيد قربان) (دعا مخصوص قربانى روى چاقو) (دعای قربانی کردن گوسفند) (چاقوی ذبح قربانی) (دعای ذبح در روز عید قربان) (ایه ذبح قربانی) (دعا چاقو قربانی) (دعایی که روی چاقوی عید قربان میخوانند) (دعایی که روز عید قربان بر چاقو خوانده میشود) (دعای خواندن چاقوی عید قربان) (برای ذبح قربانی درروزعیدقربان برروی چاقو چه آیه ای خوانده میشود؟) (دعا چاقوی قربانی) (دعای چاقو ذبح قربانی) (دعای ذبح قربان) (آیه بر کارد جهت قربانی) (دعای مخصوص چاقوی ذبح قربانی) (دعای مخصوص چاقوی عید قربان) (دعای چاقوی ذبح) (دعاي چاقوي قرباني) (بازی ذبح گوسفند) (دعا چاقو قربان) (دعا چاقو قربانی) (دعای چاقو عید قربان) (دعای سر بریدن قربانی) (دعاى ذبح قربانى) (دعای قربانی کردن) (دعاى حوسى كارد عيدقربان) (دعای چاو عید قربان) (دعای چاقو روز قربان) (آیه چاقو ذبح قربانی) (دعای مخصوص چاقوی قربانی) (دعای مخصوص قربانی) (دعای قربانی در عید قربان) (دعای چاقودرعیدقربان) (دعای قربانی عیدقربان) (چاقوی عید قربان) (دعای مخصوص ذبح قربانی) (دعاي چاقو جهت ذبح گوسفند قرباني در عيد قربان) (دعای چاقوقربانی) (دعای ذبح حیوان) (دعای چاقو برای قربانی عید قربان) (آیه چاقوی عید قربان) (آداب گوسفندقربانی کردن درروزعیدقربان)