پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برای ذبح قربانی در روز عید قربان بر روی چاقویی که قرار است گوسفند را با آن سر ببرند، آیه قرآن مربوط به آن را می خوانند، می خواستم بدانم آیا با این چاقو می شود، چند قربانی انجام داد؟

1 پاسخ 1

ذبح چند گوسفند و مانند آن با یک چاقو اشکال ندارد ولی برای ذبح اگر تدریجی باشد برای هر یک از  گوسفندان که ذبح می کنند یک مرتبه ذکر خدا را تکرار نمایند مگر این که ذبح دفعی باشد یعنی دفعه واحده سر چند مرغ با هم بریده شود (مانند ذبح با دستگاه های اتوماتیک فعلی که با فشار دادن یک کلید سر چند مرغ با هم بریده می شود) در این صورت با رعایت سایر شرایطی که برای ذبح گفته شده اگر هنگام فشار دادن کلید به قصد ذبح همه یک مرتبه ((بسم الله )) گفته شود کافی است ضمناً لازم نیست حتماً بسم الله بگوید بلکه اگر الحمد الله ـ لااله الاالله هم بگوید حتی به زبان فارسی هم اسم خدا را ببرد اشکال ندارد


برگرفته از پرسمانمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دعای چاقوی قربانی) (آیه مربوط به چاقوی قربانی) (دعای چاقوی عید قربان) (دعای چاقو برای ذبح قربانی) (دعای ذبح قربانی) (دعای ذبح قربانی عید قربان) (ذكر دعاي چاقو براي سر بريدن قرباني چيست؟) (دعای چاقو) (دعای قربانی عید قربان) (دعای ذبح گوسفنددرعیدقربان) (دعای چاقو قربانی) (دعای ذبح عید قربان) (دعای ذبح گوسفند در عید قربان) (دعای چاقو در عید قربان) (دعای چاقو قربانی عید قربان) (دعای عید قربان هنگام ذبح) (دعای قربانی) (دعای چاقو عید قربان) (دعای چاقوی ذبح قربانی) (ذكر دعاي جاقو براي سربريدن قرباني جيست؟) (آیا لازم به زبانه چاقو که باآن ذبح میشود آیه قرآن خواند؟) (دعای چاقو برای قربانی) (دعای چاقوی قربان) (دعای ذبح قربانی در روز عید قربان) (آیه ذبح قربانی) (دعای ذبح قربانی در عید قربان) (دعای کارد قربانی) (دعای‏ ‏چاقوی‏ ‏قربانی‏ ‏عید‏ ‏قربان‏) (دعای قربانی روز عید قربان) (دعا برای چاقوی قربانی) (دعای ذبح گوسفند قربانی) (دعای چاقوی عیدقربان) (دعای ذبح گوسفند در روز عید قربان) (دعای ذبح گوسفند عید قربان) (دعا چاقو عید قربان) (دعای چاقوی عید قربان ) (دعای قربانی گوسفند) (دعای ذبح گوسفند) (دعای عید قربان برای چاقو) (دعای چاقو برای عید قربان) (آیه چاقوی قربانی) (دعاي چاقوي عيد قربان) (دعای ذبح گوسفندبر چاقو در عید قربان) (دعای هنگام ذبح قربانی) (دعای خواندن چاقوی قربانی) (دعای چاقو برای ذبح قربانی در عید قربان) (ذبح قربانی) () (دعای ذبح گوسفندقربانی) (دعا مخصوص قربانى روى چاقو) (ایه ذبح قربانی) (آیه بر کارد جهت قربانی) (گوسفند قربانی)