پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کره تاوی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کره تاوی 729477 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کره تاوی باید ابتدا 0729477 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کره تاوی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0729477123456 را وارد نمایید. شهرستان کره تاوی از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کره تاوی) (شماره موبایل کره) ()