پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کره ای مرودشت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کره ای مرودشت 729426 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کره ای مرودشت باید ابتدا 0729426 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کره ای مرودشت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0729426123456 را وارد نمایید. شهرستان کره ای مرودشت از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره مرودشت)