پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کره ای آباده چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کره ای آباده 752382 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کره ای آباده باید ابتدا 0752382 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کره ای آباده زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0752382123456 را وارد نمایید. شهرستان کره ای آباده از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده