پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور بولیوی چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت بولیوی (Bolivia) لاپازسوکری (La Paz, Sucre) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت بولیوی) (پایتخت کشور بولیوی) (مرکز بولیوی) (پايتخت بوليوي) (پایتخت کشوربولیوی) (پایتخت بولیوی کجاست؟) (نام پایتخت بولیوی) (پایتخت بولیوی ) (مرکزبولیوی) (پایتخت بولوی) () (پايتخت كشور بوليوي) (پایتخت بولیوی در جدول) (پایتخت بلیوی) (مرکز کشور بولیوی) (پایتخت کشور بولیوی کجاست) (مرکز بولیوی) (کشور بولیوی) (مرکز بولیوی در جدول) (پیاتخت کشور بولیوی) (پايتخت بوليوى) (نام پایتخت کشور بولیوی) (مرکز بولیوی در حل جدول) (مرکز بولیوی درحل جدول) (پایتخت بولیوی) (مرکز بولیوی کجاست) (پایتخت کشوربولیوی چه نام دارد) (بايتخت بوليوي) (پایتخت بولیوی کجاست) (پایتخت کشور بولیوی ) (مرکز بولیوی ) (پایتخت کشور بولیوی ) (پایتخت کشور بلیوی) (پایتختبولیوی) (پایتخت بولیوی چه نام دارد ؟) (پایتخت کشور بولیوی؟) (پايتخت بوليوي؟)