پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور بولیوی چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت بولیوی (Bolivia) لاپازسوکری (La Paz, Sucre) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت بولیوی) (پایتخت کشور بولیوی) (مرکز بولیوی) (پايتخت بوليوي) (پایتخت کشوربولیوی) (پایتخت بولیوی کجاست؟) (نام پایتخت بولیوی) (پایتخت بولیوی ) (مرکزبولیوی) (پایتخت بولوی) () (پايتخت كشور بوليوي) (پایتخت بولیوی در جدول) (پایتخت بلیوی) (مرکز کشور بولیوی) (پایتخت کشور بولیوی کجاست) (مرکز بولیوی) (کشور بولیوی) (مرکز بولیوی در جدول) (پیاتخت کشور بولیوی) (نام پایتخت کشور بولیوی) (پايتخت بوليوى) (مرکز بولیوی درحل جدول) (مرکز بولیوی در حل جدول) (پایتخت کشوربولیوی چه نام دارد) (پایتخت بولیوی) (مرکز بولیوی کجاست) (پایتخت بولیوی کجاست) (بايتخت بوليوي) (پایتخت کشور بولیوی ) (مرکز بولیوی ) (پایتخت کشور بولیوی چه نام دارد) (پایتخت بولیویا) (پایتخت کشور بولیوی ) (پایتخت کشور بلیوی) (پایتختبولیوی) (پایتخت بو لیوی) (پایتخت بولیوی چه نام دارد ؟) (پایتخت+بولیوی) (پایتخت بولی) (کشور بولیوی کجاست) (پایتخت بولویی) (پیاتخت کشوربولیوی) (بولیوی کجاست) (پایتخت کشور بولیوی؟) (كشور بوليوي) (پايتخت کشور بوليوي) (بايتخت بوليوى) (پایتخت بولیوی) (بايتخت كشور بوليوي) (کشوربولیوی) (ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺑﻮﻟﻮﻱ) (كشوربوليوي) (پايتخت بوليوي؟)