پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کدنج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کدنج 711877 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کدنج باید ابتدا 0711877 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کدنج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0711877123456 را وارد نمایید. شهرستان کدنج از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کدنج) (www.porseshkadeh.com)